ראשי

הגישו מועמדות

אליקים אדריכלים

Eliakim Architects

משרד אליקים אדריכלים נוסד בשנת 1991. צוות המשרד כולל אדריכלים, מתכנני ערים והנדסאים ומנוהל על ידי אדריכל צדיק אליקים ואדריכל אלי אליקים.
בתחומי התכנון האדריכלי המשרד מתמחה בהכנת תוכניות אב, מתאר ותוכניות בנין עיר, פרויקטי מסחר, משרדים ולוגיסטיקה, מבני מגורים, מבני ציבור וניהול פרויקטים יזמיים.
אנו מאמינים כי העבודה האדריכלית היא עבודה אינטרדיסיפלנרית המקיפה תחומי ידע רבים ומסתיימת בסביבה ומבנים בנויים. לצורך כך המשרד מלווה את התכנון בכל נושאי ניהול התכנון, תאום יועצים, תאום תוכניות ולאורך כל שלבי הביצוע. העבודה נעשית תוך הקפדה על רמה מקצועית גבוהה, איכות תכנון, עמידה בלוחות זמנים, שמירה על תקנות ותקנים ושירות אישי ללקוח.
אנו מאמינים כי איכות התכנון בסביבה הקרובה והרחוקה משפיעים באופן עמוק וישיר על איכות החיים של כולנו. איכות זו יכולה להתקיים רק בזהות מוחלטת בין התכנון והיישום. כל זאת תוך הכרה מלאה וברורה של מערכת התכנון, ההליכים הסטטוריים, הפרוגרמה והתאמה לתקנים ולחוקי התכנון והבניה.

Eliakim Architects was founded in 1991. The firm's team includes architects, urban planners and engineers and is managed by architect Tsadik Eliakim and architect Eli Eliakim.
In the fields of architectural planning, the firm specializes in the preparation of master plans, outline and city building plans, commercial projects, offices and logistics, residential buildings, public buildings and entrepreneurial project management.
We believe that architectural work is an interdisciplinary work that encompasses many fields of knowledge and ends in the environment and built structures. For this purpose, the office accompanies the planning in all aspects of planning management, coordination of consultants, coordination of plans and throughout all stages of execution. The work is done while ensuring a high professional level, planning quality, adherence to schedules, compliance with regulations and standards and personal customer service.
We believe that the quality of planning in the immediate and distant environment deeply and directly affects the quality of life for all of us. This quality can only exist in absolute identity between planning and implementation. All this while fully and clearly recognizing the planning system, the statutory procedures, the program and compliance with the standards and the planning and construction laws.

img

אלי אליקים

img

אלי אליקים

img

צדיק אליקים

img

ענבל ניב שטיינר

האתר מאפשר לכם ליצור מפגש איכותי עם המתכננים הראויים, בכל קנה מידה, ציבורי או פרטי
ולעשות בחירה מושכלת ואמינה, של המתכננים המתאימים לצרכיכם

הגשת מועמדות
img
Loading...