ראשי

הגישו מועמדות

שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ

Sarig Vaxman Landscape Architecture

המשרד "גדעון שריג לב וקסמן" הוקם על ידי פרופ' אדריכל נוף גדעון שריג, ממקימי ענף אדריכלות הנוף בארץ. משרדינו פעיל יותר מארבעה עשורים בהם רכשנו ניסיון רב בתכנון נופי ועירוני לכל סוגי התכניות השונות.
הפרויקטים בהם אנו עוסקים כוללים: תכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר מקומיות, תכניות בניין עיר, פארקים מטרופולינים, פארקים עירוניים , גנים לאומיים, תכנון שכונות ופרויקטים ייחודים כגון שימור גנים היסטוריים. בכל הפרויקטים משולב תכנון בין דיסיפלינארי הכולל תיאום מקצועי בתחומי ההנדסה, הידרולוגיה, סביבה, אקולגיה, מערכות תשתית ועוד.
מעל הכל אנו מאמינים שבבסיס התכנון נמצאים תמיד המשתמשים – האדם והחברה על כל גווניה. ראייה זו היא שמעניקה לפרויקטים רבים שביצענו פופולאריות, והופכת אותם לחיים ולתוססים לאורך כל השנים. במשרדנו פועלים במשותף אדריכלי נוף, ארכיטקטים ומהנדסים.
על פועלו בתחום תכנון הנוף בארץ, המשרד זכה בפרסי הוקרה, בניהם פרס קרוון, פרס רוקח, פרס מגשים ישראל יפה ועוד.

לגדעון שריג, שהקים את משרדו לאדריכלות נוף בשנת 1971, ניתנה זכות ייחודית להטביע חותם עמוק בנופיה הפיזיים של ישראל. שנות פעילותו חופפות לשנים של שינויים דמוגרפיים וגיאוגרפיים מהותיים בנופה של הארץ, שנים של יצירת נוף ישראלי הגמוני, של הבניה חברתית של המושג נוף ויציקת תוכן ומשמעות למושג עבור אוכלוסייתה המגוונת של המדינה. שריג הוא מייצג מובהק של דור המדינה באדריכלות הנוף הישראלית.
עיון בקורות חייו ובמגוון הפרויקטים שתכנן מגלה את השפעתו הרבה על נוף הארץ: הקמת הגנים הלאומיים ומערך הנופש בשטחי היער, הגנה על שטחים פתוחים, בניית ערים חדשות, יישובים קהילתיים ומצפים, שיקום שכונות בערי הפיתוח, יצירת מרחבים עירוניים פתוחים: פארקים, שדרות וגנים, ושיקום מרחבים ציבוריים עירוניים, כמו שדרות, כיכרות עיר ורחובות. עבודותו מרשימה בהיקפה, המרחבי, בפרישתה הארצית ובפרק הזמן הארוך שלה, כחמישים שנה.
בעבודתו הוא משלב תפיסה מודרניסטית לתכנון הנוף כשמקורה בלימודיו בארצות הברית, זיקה עמוקה לנוף הארץ-ישראלי ורגישות רבה לאדם. כמחנך ואיש ציבור הטביע שריג חותם לא ק בנוף הפיזי אלא גם בזה האנושי והתרבותי בהעמידו דורות של תלמידים ואדריכלי נוף צעירים.

The office Sarig Vaxman Landscape Architecture, was founded by Prof. Landscape Architect Gideon Sarig, one of the founders of the landscape architecture industry in Israel. Our office has been active for more than four decades in which we have acquired extensive experience in landscape and urban planning for all types of different plans.
The projects we deal with include: national outline plans, local outline plans, city building plans, metropolitan parks, urban parks, national parks, neighbourhood planning and unique projects such as the preservation of historic gardens. All projects incorporate interdisciplinary planning that includes professional coordination in the fields of engineering, hydrology, environment, ecology, infrastructure systems and more.
Above all, we believe that at the basis of planning are always the users – the person and the society in all its shades. It is this vision that gives popularity to many projects we have carried out, and makes them alive and vibrant throughout the years. Landscape architects, architects and engineers work together in our office.
For its work in the field of landscape planning in Israel, the firm won awards, including the Caravan Award, the Pharmacist Award, the Magash Israel Yaffe Award, and more.

Gideon Sarig, who founded his landscape architecture office in 1971, was given the unique privilege of making a deep mark on the physical landscape of Israel. The years of his activity coincide with the years of fundamental demographic and geographic changes in the country's landscape, years of creating a hegemonic Israeli landscape, of the social construction of the concept of landscape and of giving content and meaning to the concept for the country's diverse population. Sarig is a clear representative of the state generation in Israeli landscape architecture.
A review of his life history and the variety of projects he planned reveals his great influence on the landscape of the country: the establishment of the national parks and the recreation system in the forest areas, the protection of open areas, the construction of new cities, community settlements and observatories, the rehabilitation of neighbourhoods in the development cities, the creation of open urban spaces: parks, boulevards and gardens, and the restoration of urban public spaces, such as boulevards, city squares and streets. His work is impressive in its scope, its spatial scope, its national scope and its long period of time, about fifty years.
In his work, he combines a modernist approach to landscape planning as it originates from his studies in the United States, a deep affinity for the Israeli landscape and a great sensitivity to people. As an educator and public figure, Sarig left his mark not only on the physical landscape, but also on the human and cultural landscape by educating generations of students and young landscape architects.

img

לב וקסמן

האתר מאפשר לכם ליצור מפגש איכותי עם המתכננים הראויים, בכל קנה מידה, ציבורי או פרטי
ולעשות בחירה מושכלת ואמינה, של המתכננים המתאימים לצרכיכם

הגשת מועמדות
img
Loading...