ראשי

הגישו מועמדות

UP אדריכלים

UP Architects

משרד UP אדריכלים, משרד לשימור בתל אביב, המתמחה בשמירה על ערכים היסטוריים לצד חדשנות באדריכלות לשימור – טכנולוגיות מהעבר אל העתיד.
ב-UP אדריכלים אנחנו דוגלים במחקר בו-זמני של טכנולוגיות מסורתיות, לצד טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות. הידע הזה מגדיל את האפשרויות שיש בפרויקט ומכפיל את העושר של התוצאה.
חיבור לסיפור המבנה: הקשר אל המקום, הסביבה והתושבים, עומדים בבסיס תהליך פיתוח העיצוב. רק לאחר הכרות עם כל אחד מהמרכיבים, אנחנו מחפשים פתרון המותאם לצרכים באופן אופטימלי .
מומחיות ומקצועיות: המשרד מורכב ממגוון של מומחים ומתמחים, ממקצועות ורקעים שונים. ראיה מערכתית, עושר וגיוון בנקודות מבט, הוא המאפשר למצות את התהליך היצירתי ולשכלל את העיצוב.
השימור עבורנו הינה מטודולוגיה תכנונית. אנחנו חוקרים כל אתר לעומקו ומוצאים את ערכו ומשמעותו ומכאן מגלים את הדרך לצקת לתוכו את התוכן העכשווי הנדרש.
אדריכל אורי פדן, בעל תואר B. ARCH בטכניון חיפה, הקים את המשרד ב-2015 ושימש במשך שנים כיועץ חיצוני לעיריית ירושלים. ממקימי מחלקת השימור בירושלים ואחראי על יצירת נהלי העבודה במחלקה. המשרד זכה לנהל את התכנון של פרויקט חצר סרגיי עבור ממשלת רוסיה ואת בית הכנסת הגדול בתל אביב.
מתיקי תיעוד עד תכניות מתאר עירוניות, מסקרי שימור ועד פרט מדרגה, המשרד יודע לתת פתרונות יצירתיים מקוריים שמשלבים בין דרישות המזמין והאתר המיוחד שברשותו.

UP Architects, Tel Aviv Conservation Office, which specializes in maintaining historical values alongside innovation in architecture for preservation – past technologies to the future.
At UP Architects, we advocate at a temporary research of traditional technologies, along with advanced digital technologies. This knowledge increases the possibilities of the project and doubles the wealth of the result.
Connection to the story of the structure: the connection to the place, the environment and the residents, the design process is underway. Only after knowing each of the ingredients, we are looking for a solution tailored to the needs optimally.
Expertise and Professional: The office consists of a variety of experts and experts, from various professions and surprises. Systemic evidence, wealth and diversity at perspectives, is that it allows to exhaust the creative process and perfect the design.
Conservation for us is a planning underneath. We explore each site in depth and find its value and meaning and hence you discover the way to cast the required contemporary content.
Architect Uri Faden, who owns B. Arch at the Haifa Technion, established the office in 2015 and served for years as an external consultant to the Jerusalem Municipality. From the founders of the Jerusalem Conservation Department and is responsible for creating the work procedures in the department. The ministry has been managing the planning of the Sergei court project for the Russian government and the Great Synagogue in Tel Aviv.
From documentation files to urban outline plans, from preservation to except with the exception of the office, the firm knows how to provide original creative solutions that combine between the commissioners and its special site.

img

האתר מאפשר לכם ליצור מפגש איכותי עם המתכננים הראויים, בכל קנה מידה, ציבורי או פרטי
ולעשות בחירה מושכלת ואמינה, של המתכננים המתאימים לצרכיכם

הגשת מועמדות
img
Loading...